Vallameedia valimisaasta

• Läti keskvõim sulges omavalitsuslehed enne järjekordset valdade liitmist, 6 kuud enne kohalikke valimisi.
• Eesti munitsipaalmeedial on oluline osakaal eralehtede tootmise ja levi ahelas.
• Kolm retsepti: nõukogud, suurreklaami keeld ja riigi ühisplatvormi edeng.

MEEDIAVAHT: Vallameedia valimisaasta 

Mullu 5. novembril võttis Läti Seim vastu pressi ja muu massimeedia seaduse muutmise seaduse (79 poolthäält, 0 vastu ja erapooletut), millega 2020. aastaga pidi ametlikult lõppema omavalitsuslehtede väljaandmine.  Ragnar Kondi reportaazhiga ERRis jõudis see meil laiema publikuni 30. detsembril ja tekitab Eestis elevust vähemalt 17. oktoobril toimuvate kohalike valimisteni.   Eestis tänavu sama kordamiseks pole aega ega tahet. Aga kas on vajagi?

Läti lugu

Läti seaduse järgi pidid kohalikud omavalitsused ja nende asutused esitama ettevõtteregistrile avalduse enda ajalehtede registrist väljaarvamiseks 31. detsembriks 2020. Kui registrist väljaarvamise teadet ei laeku, kustutatakse sellised massiteabevahendid registrist  31. detsembriks 2021. Pangem tähele, et Lätis käib järjekordne haldusreform ja tänavu 1. juuliks jääb praegusest 119-st järgi 42 omavalitsust.  Kohalikud valimised on määratud  5. juunile.  

Ametlikult on omavalitsustel nüüd lubatud kord kuus levitada nii trükituna kui veebis kuni 4-leheküljelist infobülletääni, aga need enam meediapilti ei mõjuta. Praktilisema meelega omavalitsejad on juba asunud looma kohalikes nn eralehtedes positsioone reklaami, sisuturunduse ja muude rahasüstidega. Mõndagi jõutakse veel ära teha.  Samas on selge, et valimiskampaania algul toimunud senise meediasüsteemi mastaapne segipaiskamine annab varasemast rohkem võimalusi piirkondlikule ja üleriigilisele meediale.  

Lätis on lehekirjastajate ja neid katvate poliitikute vallalehtede vastane pressing käinud aastaid, nagu Eestiski. Lätis on see aga jõudnud ka ülemkohtusse (piirkondlik leht Bauska Elu Iecava linnalehe vastu)   ja parlamenti (2017 piirati järsult reklaami avaldamist).  Eestis on Meediaettevõtete Liidu pöördumistega vaheldumisi tulnud president Kaljulaidi sõnavõtte ja kogu lugu. 

Poliitika ja äri

Esimene on puhtpoliitiline küsimus – kes kontrollib kohalikku meediat? Kas omavalitsustel üleüldse võib olla oma hääl väljaspool linnade ja valdade esindusorganisatsiooni ja kitsaid riigikoridore?  Kui omavalitsusmeedia on tugev, siis on keskvalitsusel näiteks väga keeruline pooled vallad veelkord lihtsalt ära koondada, sest kohaliku meedia kõige tähtsam toodang on kohalik identiteet. Viimane on omavalitsuste autonoomia tegelik vundament. 

Parteiliini mööda oli omavalitsusmeedia vastu varem kõige skeptilisem Reformierakond. Nende üleriiklike meediapositsioonide hajumisega võrdeliselt on aga kadunud ka täieline kriitika vallalehtede suhtes. Munitsipaallehtedes esineb muidugi veel ka vallavanemate inetuid molusid, aga on ka väga palju täitsa toredaid nägusid, nagu seletas Rein Lang saates Olukorrast ajakirjanduses. Süsteemselt on vallalehtede vastu  Eesti200, aga las nad saavad enne kusagil võimule.  

Seni sealt püssist pauku ei tule. 

Teine teema on erameedia igati õigustatud huvi vabaneda avaliku raha toel toimetavast reklaamikonkurendist (nagu pole ametlikult reklaami ka Rahvusringhäälingus) ning õigustamata huvi vaktsineerida kohalikku lugejat üleüldse munitsipaalmeedia vastu. 

Eksklik oleks näha vallalehtede sulgemises Valget laeva piirkondlikele eralehtedele. Need summad, mida munitsipaallehed turult koguvad (sageli autu dumpinguga), ei päästa veel maakonnalehti.  Suured probleemid on mujal. 

Esiteks, paberlehtede tiraazhi kiire ja kindla kahanemise ajal on ka omavalitsuslehed üha tugevamalt end sisse seadnud veebis. Kas peaks siis ära keelama ka veebis samasuguse sisu levitamise?

Arvestatavat osa omavalitsuslehtedest kirjastavad (st kujundavad ja trükivad) juba praegu erakirjastused. Neist suurim, Pealinn on juba aastakümneid käinud külakorda Ekspressi ja Postimehe vahel.  Linnaosalehtedes on käsi on sees ka Harjumaa Ühinenud Meedial. Sarnast sümbioosi näeme ka mujal.  

Lisaks on omavalitsuslehed oluliseks nii EkspressPosti kui Omniva seedekulglale. Koos nendega (loe: suures osas nende raha eest) jõuab postkasti ka hulk kaubareklaami  ning pole kahtlust – jättes kojukandefirmad munitsipaallehtede massita on surve eraajakirjanduse hinnatõusuks veelgi suurem. Eriti käiks see nädalalehtede ja ajakirjade kohta.

Uudisvoog

Ettekujutus, et kui kuus korra või kaks ilmuv vallaleht sulgeda, siis maakonna või väiksema piirkonna eraväljaanne suudab tekkiva infotühiku täita, pole reaalne. Praegu on enamik lehetegijaid valdade palgal olevad ametnikud. Kui leht kinni panna, siis väheneb ka järsult valdade toodetav info hulk. 

Pikemas vaates võiks uut ja olulist infovoogu hakata genereerima kohalik kodanikuajakirjandus, eelkõige küla- ja asumiseltside lehed veebis aga ka lihtsalt aktiivsete kodanike Facebooki kontod. Perspektiivi võiks olla ka nende allikate kokku koondamist üritavatel algatustel a la http://www.kylauudised.ee .  Mõistlikud omavalitsused on asunud ka ise oma küladest ja asumitest tulevat uudisvoogu toimetama ja võimendama. 

Ma siiski ei arva, et kodanikuajakirjandus saaks (kuigi võib ise seda mõnikord soovida)  niipea asendada munitsipaalmeediat. Küll on kodanikuajakirjandusel juba täna tuntav mõju kohaliku poliitilise päevakorra kujunemisele ja see mõju kindlasti kasvab.   

EML-i  sõltumatu uudismeedia

Meediaettevõtete Liidu deklaratsiooni järgi pole enamik omavalitsuslehti aga üldsegi ajalehed. Samas Pealinn on Pressinõukogu liige ja seega justkui tema ikkagi on ka EMLi jaoks ajaleht. 

Ajaleht on perioodiliselt, vähemalt kord nädalas/50 numbrit aastas,  ilmuv trükiväljaanne, millel on omaette toimetus, arvamuste pluralism ning toimetuse materjalide eristatus tasulistest. EML  ajalehe põhitunnustest 

Sõltumatu kohalik uudismeedia ilmub erakapitali toel, ei ole seotud kohalike omavalitsustega ja ei sõltu ühestki poliitilisest liikumisest ega erakonnast. Kohaliku uudismeedia toimetuse töötajad ei osale omavalitsuste ja erakondade väljaannete sisu tootmises.  Viimane lisati  EMLi üldkoosolekul 9.12.20.

Seega, kuna erakapitali pole, siis pole ka Pealinn ikkagi see õige meedia (tõsi, sama probleem on ka ERRil, sest mida seal ametlikult pole, on erakapital). Paras kontseptuaalne segadus.

Siim Pohlaku (EKRE) TRE Raadiol jällegi on erakapital, aga seal sellest vist ei piisa. Vähem reljeefse sisuga Vooremaal on ka erakapital, aga ka selle aktsiapaki enamus kuulub parteilasele. 

Kui aga EML-i definitsiooni tõsiselt ja täies mahus aluseks võtta, siis sõltumatule kohalikule uudismeediale esitatud nõuete täitjaid Eestis ju polegi. 

Omavalitsusi on Eestis 79. Koos Tallinna linna ajalehtedega (10) on Eestis kokku 66 omavalitsuse väljaannet.  

Neile lisanduvad veel ühe või mitme valla poolt kahasse loodud MTÜd või  OÜd, kes annavad välja näiteks Harjumaal  Sõnumitoojat (Kuusalu, Anija, Raasiku vallad), Setomaa lisaleht Vahtsõt Vallah, Narvas on tasuta nädalalehti koguni 3 (näiteks linnale kuuluvas Narva Linnalehes pole linnapea vahetus veel uudiskünnist ületanud, eraleht Gorod aga muust ei räägigi).    

Ajalehte Vooremaa annab välja aktsiaselts, kus suuraktsionäriks on riigikogulane Aivar Kokk (I) ning vähemus on Tartu vallal ja MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskojal.

Kolm retsepti

Ma arvan, et toimetuskolleegiumid või ka nõukogud omavalitsusmeediale oleks endiselt hea mõte.  Nii nagu nad funkavad enamikus riigile kuuluvates ajakirjades, aga ka mitmetes vallalehtedes  (rääkimata ERRist). Tallinnas sai üritatud (Meedianõukogu oli selle nimi), aga opositsioon oli liiga nõrk ja sisuliselt boikoteeris. Seal, kus poliitilised kaalud on rohkem tasakaalus, on potentsiaal õnnestuda suurem. 

Makstud reklaamist osa keelamine  avalikus omandis olevas meedias on kindlasti hea mõte, sama loogikaga nagu on reklaam keelatud ERRis. Seejuures ma säilitaks tasulised erakuulutuste (külapäev, autolavka, ostan/müün küttepuid  jne) ja kohalikud teenusepakkujad (lumesahk, korstnapühkija, arborist,  fekalist jne). Maakonna või üleriigilise haardega ettevõtte müüki (pangad, kindlustused, kaupluseketid jne)  ei pea aga tõepoolest toetama valla raha eest tehtav meedia. Praktikas oleks seda suht lihtne jälgida paberlehes kuulutuse suurusega ja kui vaja, siis ühelt maksjalt kuulutuste arvu või rahasumma laestamisega. 

Suur osa kohalikke  lehti  (nagu ka terveid omavalitsusi) on veebis kolinud keskvalitsuse poolt loodud platvormile. Ma usun, et selle platvormi atraktiivsus väiksemate lehtede jaoks suureneks veel, kui vaibuks hüüded kohalike lehtede keelamisest (on ju selge, et ühe poliitilise lülitiga kaoks nad kõik).  Ühel platvormil ilmuvad vallalehed võiks olla sobivamad partnerid nii erakirjastajatele kui riigiasutustele. Riigi vajadust jõuda mõne piirkonna kõikidesse postkastidesse võib pandeemia näitel kergesti mõista.  

—————————————————————————–

KOHALIKU MEEDIA MITMEKESISED ELUVORMID

Järgneb ülevaade meie kohaliku meedia elurikkusest. Omaette vajalik (aga ka töömahukam) oleks koostada pilt  munitsipaallehtede lepingulistest sidemetest erameediaga, kujunduse, trüki, levi, eetriaegade, reklaami jm ost.  Kergelt relvastatud silmaga hinnates aga pakun, et munitsipaalmeedia toidab ja toetab eri vormides erameediat juba täna rohkem kui ta ise reklaamiturult raha ära korjab. 

Suur osa tugevamaid maakonnalehti kuulub Postimees Gruppi (Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees). 

OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia
Juhatuse liige Piibe Lind
Ajaleht Harju Elu (Ülo Russak)
Ilmub kord nädalas
Pärnu mnt 139E/11, Tallinn
www.harjuelu.ee

OÜ Saaremaa Raadio
Juhatuse liikmed Arne Pagil ja Priit Rauniste
Ajaleht Meie Maa (Priit Rauniste)
Ilmub 6 korda nädalas
Komandandi 1, Kuressaare
www.meiemaa.ee

Ajaleht Hiiu Leht (Harda Roosna)
Ilmub 2 korda nädalas
Vabrikuväljak 1, Kärdla
www.hiiuleht.ee

OÜ Hansekon
Juhatuse liikmed Sven Härsing ja Urmas Paidre
LõunaLeht (Urmas Paidre)
Ilmub kord nädalas
Tartu 25, Võru
www.lounaleht.ee

LõunaLehega samasse meediagruppi kuulub OÜ MP Meedia
juhatuse liikmed Meelis Käo ja Urmas Paidre
Raadiojaam Marta FM (Meelis Käo)
Kesk 42, Põlva
www.martafm.ee/

OÜ Lääne Elu
Juhatuse liige Liivi Veske, registris kontakt Arne Veske
Ajaleht Lääne Elu (Andrus Karnau) 
Ilmub 3 kord nädalas
Posti 30, Haapsalu
online.le.ee/

OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Omanikud Anne Keedus, Erik Gamzejev, Erik Kalda ja Live Nature OÜ (viimase juhatuse liikmed Reio Vare ja Raivo Vare)
Juhatuse liige Erik Gamzejev
Ajaleht Põhjarannik/Severnoje Poberezhje (Erik Gamzejev)
Ilmub 5 korda nädalas
Keskväljak 4, Jõhvi
pohjarannik.postimees.ee
severnojepoberezhje.postimees.ee

MTÜ Peipsirannik
Juhatuse liikmed Fjodor Maspanov, Irina Zaslavskaja
Ajaleht Peipsirannik/Tscudskoje Poberezhje 
eesti ja vene k, ilmumise sagedust kodulehel pole
Pihkva tn 22, Mustvee
peipsirannik.info

OÜ Nädaline
Suurosanik OÜ Kaiu LT (22 100 eurot), väiksemad Tõnis Tõnisson, Rein Kikerpill, Olav Saar (kõik 6200) ja  Ursula Kullamäe, Tiiu Luht, Jaan Nikker, Tiia Truu (kõik 5600).
Juhatuse liikmed Tõnis Tõnisson, Lenno Link, Inge Põlma
Ajaleht Raplamaa Sõnumid (Tõnis Tõnisson)
Ilmub kord nädalas
Viljandi mnt 6,  Rapla
sonumid.ee

OÜ Raadio Kadi
Juhatuse liikmed Vjatšeslav Leedo ja Gunnar Siiner
Ajaleht Saarte Hääl (Gunnar Siiner)
Ilmub 5 korda nädalas
Kohtu 1, Kuressaare
www.saartehaal.ee

Raadio Kadi (Tõnis Kipper), tegevdirektor Gunnar Siiner
Kohtu 1, Kuressaare
kadi.ee

OÜ Läänlane
Juhatuse liige Ivar Soopan
Nurme tn 12a-42, Haapsalu
Läänemaa tasuta kuulutused ja uudised veebis
www.laanlane.ee

OÜ Sõnumitooja
Omanikud Anija vald, Kuusalu vald ja Raasiku vallavalitsus
Juhatuse liige Ülle Tamm
Ajaleht Sõnumitooja (Ülle Tamm)
Ilmub kord nädalas
Kiiu mõis, Kiiu, Harjumaa
www.sonumitooja.ee

AS Seitung
Suuraktsionär Aivar Kokk (14 308 eurot), vähemusaktsionärid Tartu  vallavalitsus ja Peipsi Piirkonna Arenduskoda (kumbki 4088 eurot)
Juhtuse liige Urve Vikat
Ajaleht Vooremaa (Kerttu-Kadi Vanamb)
Ilmub 3 korda nädalas
Aia 2,  Jõgeva
www.vooremaa.ee

AS Võru Teataja
Juhatuse liige Kalev Annom
Ajaleht Võrumaa Teataja (Kadi Annom)
Vastutav väljaandja Kalev Annom
Ilmub 3 korda nädalas
Oja tn 1, Võru
www.vorumaateataja.ee

MTÜ Setomaa Liit
Juhatuse liikmed Margus Timmo, Aare Hõrn
Ajaleht Setomaa (Kauksi Ülle) ja lisaleht Vahtsõt Vallah (Kittusõ Kelly)
Ilmub kord kuus
Kolleegium: Külviku Helen, Kauksi Ülle, Laaneotsa Annela, Matvei Arvi, Sarvõ Õiõ, Leima Aarne, Kruusamäe Meelike, Jüriöö Vello, Järvelilli Rein, Leima Evelin, Mustimetsa Indrek
Lehte rahastab Setomaa Kultuuriprogramm ja Setomaa vald
www.setomaa.ee/kogukond/ajaleht

Telereklaami OÜ
Juhatuse liige Natalja Fišer
Ajaleht Gorod (Aleksandr Mjasojedov)
Ilmub kord nädalas, tasuta
EML liige
Puškini 15C, Narva (registris Tallinna mnt 42-28, Narva) 
gorod.ee/

Usaldusühing Prospekt-Media
Täisosanikud Tatjana Zavjalova ja Ljudmila Heikinen
Ajalehed Narvskaja Gazeta (Natalia Soboleva)  ja Viru Prospekt (Tatjana Zavjalova)
Ilmuvad kord nädalas
A. Puškini tn 20-12, Narva 
www.prospekt.ee/

SA Narva Linnaleht
juhatuse liige Andrus Tamm
Ajaleht Narva Linnaleht (Elena Poluektova)
Ilmub kord nädalas, tasuta 
Peetri plats 3-17, Narva 
narvalinnaleht.ee

AveC Kirjastuse OÜ
Juhatuse liikmed Kertu Olu, Rita Uukkivi, Reet Tehvo    (seotud Oleg Grossi toidukaubanduskontserniga)
Virumaa uudiste ja reklaamileht Kuulutaja (Liisi Kanna)
Ilmub kord nädalas 
Keskuse, Tobia küla, Rakvere vald
www.kuulutaja.ee

Kultuuritahvel MTÜ
Juhatuse liikmed Alipi Borin, Vera Borina
Ajaleht Vestnik Tartu (Anna Gudõm)
Ilmub 2 korda kuus, tasuta
EML liige
Anne tn 32-83, Tartu
kultuuritahvel.eu/

MTÜ Tre Raadio ühing
Asutajad Siim Pohlak ja Tre Music & Concerts OÜ (omanik ja juhataja Siim Pohlak)
Juhatuse liige Siim Pohlak
Kesk-Eesti Tre (Mati Palmet)
Pärnu tn 57, Paide
keskeesti.tre.ee
Rapla Tre (Ott Ojand)
Tallinna mnt 17, Rapla
rapla.tre.ee
Pärnu Tre (Regina Jaakson)
parnu.tre.ee

Meedia ja Reklaamiteenused OÜ
Juhatuse liige Siim Pohlak
Ruut FM
Pikk 3a, Valga
www.ruutfm.ee

Tallinna linn

Ajaleht Pealinn (Maarja-Liis Arujärv)
Ilmub kord nädalas, tasuta
www.pealinn.ee

Ajaleht Stolitsa (Aleksandr Tsaplõgin)
Ilmub kord nädalas, tasuta
www.stolitsa.ee

Vabaduse väljak 10, Tallinn
Mõlemad lehed on Pressinõukogu liikmed

Linnaosade lehed 

Haabersti Postipoiss (Olga Nigrovskaja), Ehitajate tee 109a; https://www.tallinn.ee/est/haabersti/Ajaleht-Haabersti-Postipoiss

Kristiine Leht, Metalli tn 5, http://kristiineleht.blogspot.com/

Lasnamäe Leht, Pallasti tn 54, https://lasnaleht.ee/

Mustamäe Leht (Heli Salong), E.Vilde tee 118, https://www.tallinn.ee/mustamae/Mustamae-Leht

Nõmme Sõnumid  (Juuli Nemvalts), Valdeku 13,   http://nommesonumid.blogspot.com/

Ajaleht Pirita (Merike Pinn), Kloostri tee 6, https://www.tallinn.ee/est/pirita/Pirita-ajaleht

Põhja-Tallinna Sõnumid (Violetta Lanman), Niine tn 2, https://www.tallinn.ee/est/pohja/Pohja-Tallinna-Sonumid-4

Kesklinna Sõnumid, Nunne tn 18,  https://www.tallinn.ee/est/kesklinn/Kesklinna-Sonumid

Harjumaa

Harku Valla Teataja https://www.harku.ee/harku-valla-teataja

Jõelähtme Vallaleht https://joelahtme.kovtp.ee/valla-ajaleht

Kiili Leht https://www.kiilivald.ee/kiili-leht-2020

Kose Teataja https://www.kosevald.ee/252

Rae Sõnumid https://raesonumid.ee/

Saue Valdur https://sauevald.ee/vallalehe-uldinfo

Viimsi Teataja https://viimsiteataja.ee/

Keila Leht http://www.keila.ee/keila-leht

Loksa Elu https://www.loksalinn.ee/leht

Maardu Panoraam https://maardu.kovtp.ee/linna-ajaleht

Hiiumaa Teataja https://vald.hiiumaa.ee/hiiumaa-teataja

Ida-Virumaa

Alutaguse Valla Leht http://www.alutagusevald.ee/paberleht

Toila Valla Leht  http://toilaleht.blogspot.com/

Lüganuse Vallaleht https://www.lyganuse.ee/lyganuse-vallaleht

Sillamäeski Vestnik http://www.sillamae.ee/ajaleht

Järvamaa

Türi Rahvaleht http://tasa.tyri.ee/tyri-rahvaleht.html (väljaandja Türi Arengu Sihtasutus, TASA)

Paide Linnaleht https://paide.kovtp.ee/leht

Lääne-Nigula Valla Ajaleht https://www.laanenigula.ee/ajaleht?inheritRedirect=true

Vormsi/Ormsö  http://vormsi.ee/uudised/vallalehe-arhiiv/

Lääne-Virumaa

Haljala Valla Sõnumid https://www.haljala.ee/vallaleht

Kodukant https://www.kadrina.ee/arhiiv1?inheritRedirect=true

Koduvalla Sõnumid http://www.vinnivald.ee/lehed

Rakvere Valla Sõnumid https://www.rakverevald.ee/rakvere-valla-sonumid

Sõnumed/Tapaskije Vesti https://www.tapa.ee/ajalehed

Väike-Maarja Valla Infoleht https://v-maarja.kovtp.ee/2011-…?inheritRedirect=true

Põlvamaa

Kanepi Teataja https://kanepi.kovtp.ee/kanepi-teataja

Põlva Teataja http://www.polva.ee/polva-teataja

Läänemaa

Kihnu Leht https://kihnu.kovtp.ee/350

Kodused Hääled https://parnu.ee/index.php/uudised/audru-osavalla-teated/ajaleht

Lääneranna Teataja https://ajaleht.laaneranna.ee/

Pärnumaa

Liiviranna https://haademeestevald.kovtp.ee/141

Valla Teataja (Põhja-Pärnumaa) https://www.pparnumaa.ee/ajaleht

Saarde Sõnumid https://saarde.kovtp.ee/ajaleht-saarde-sonumid

Tori Valla Teataja https://www.torivald.ee/et/tori-valla-teataja

Raplamaa

Kohila Valla Ajaleht https://kohila.kovtp.ee/kohila-valla-ajaleht

Märjamaa Nädalaleht https://marjamaa.kovtp.ee/et/marjamaa-nadalaleht1

Rapla Teataja https://rapla.kovtp.ee/rapla-teataja

Valla Vaatleja https://kehtna.kovtp.ee/kehtna-valla-infoleht-valla-vaatleja

Saaremaa

Muhulane https://www.muhu.ee/ajaleht-muhulane-1

Saaremaa Teataja https://www.saaremaavald.ee/saaremaa-teataja

Tartumaa

Elva Valla Infoleht https://www.elva.ee/infoleht

Kastre Valla Infoleht https://www.kastre.ee/infoleht

Olevik ja Koduvald https://www.kambja.info/

Nõo Valla Leht https://nvv.kovtp.ee/noo-valla-leht

Peipsiääre Teataja http://www.peipsivald.ee/peipsiaare-teataja

Tartu Valla Kuukiri https://tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri-2020

Valgamaa

Otepää Teataja https://www.otepaa.ee/ot

Tõrva Teataja https://torva.kovtp.ee/torva-teataja

Viljandimaa

Leole http://www.pohja-sakala.ee/317

Mulgi Sõna https://mulgivald.ee/ajaleht

Viljandi Valla Ajaleht https://www.viljandivald.ee/viljandi-valla-ajaleht

Linnaleht http://www.viljandi.ee/linnaleht

Võrumaa

Antsla Valla Leht https://antsla.kovtp.ee/vallaleht

Mägede Hääl https://rouge.kovtp.ee/ajaleht-2020

Võru Linna Leht https://www.voru.ee/voru-linna-leht1

Võru Valla Teataja https://voruvald.kovtp.ee/voru-valla-teataja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s