Unustati poliitilise suundumusega meedia

MTÜ-de poliitiliselt mõjukaim tegevus on meediatöö

Facebook teab täpselt, kes on poliitiline isik

Keelatud annetus võib olla ka negatiivne kajastus

Paljuräägitud alapunkt ReKe koalitsioonilepingu korruptsioonivastase võitluse peatükis koosneb kahest osast:

A) Tugevdame Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tõstes selle kompetentsi ja võimekust ning laiendades pädevusi.

B) Peame oluliseks poliitilise suundumusega sihtasutuste ja MTÜ-de aruandluskohustuse ja läbipaistvuse suurendamist.

Seni on jutud piirdunud põhiliselt ERJK ja poliitiliste MTÜ-dega. Kõrvale on aga jäetud peamine – poliitilise suundumusega meedia, mis mõjutab erakondade kampaaniat ju palju rohkem, kui otseselt poliitika mõjutamiseks loodud juriidilised kehad ise. Sellise meedia tegevusvormiks võib olla ka MTÜ ja SA, aga enamasti on tegemist siiski äriühingute ja omavalitsustele või riigile kuuluvate meediaväljuditega. Võib-olla on kogu meedia seadusandjale ühtse regulatsiooni jaoks korraga liiga suur amps, aga ainult äärealade rookimine tekitaks uut ebaõiglust.

SALK ja SAPTK ühes paadis

Vabaühendused on harvanähtava konsensusega kuulutanud, et annetajate (ka ainult suurannetajate) täielik avalikustamine kärbiks otseselt nende rahavoogu. Praegune seis, kus avaldatakse näiteks lihtsalt annetajate nimekiri (a la SALK ja Alari Rammo) olevat hea küllalt. Ilmselt häiriks sektorit siiski rohkem see, kui senisest paremini hakkavad välja paistma nende arvele maksumaksja rahakotist eri viisidel (lisaks avalikele otsetoetustele ka raskesti jälgitavad summad teenuste osutamise eest, projektides osalemise kaudu jne) jõudvad summad. Nii valgustuks välja vabakonna rahaline sõltuvus riigivõimust.

Sisuliselt pole avalikustamisest huvitatud ka Varro Vooglaid, kes tõi debatis Ahto Lobjakasega näite, et tema SAPTK võib end vabalt ümber vormistada ka osaühinguks, mille põhitegevuseks on meedia, Objektiivi portaal, millel niikuinii on oluline osa SA tegevuses.

Seepärast tuleks vaadata poliitilisest aspektist üle kõik vabaühenduste vormi kandvad meediaväljaanded. Ja väljaandeid, mis on küll vabaühendustega, sh erakondadega, tugevalt seotud aga esinevad äriettevõttena. Ja kõrvale ei tohi jätta ka riigile ja omavalitsustele kuuluvat meediat.

Miks nii?

Alustan sellest, et igasugune kodanikualgatus ja meedia on mingil määral poliitilise suunitlusega. Meenutades kasvõi nn fosforiidisõda (keskkonnakaitse) ja muinsuskaitse liikumist (pärandi hoid) ligi 35 aasta eest. Mõlemad olid justkui mittepoliitilised tegevused, mille tulemusena ometigi küpses toonase poliitika peaküsimus – Eesti oma riik. Või võtame praeguse Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase kampaania, mis kõikide tunnuste järgi on osa Vene poliitilisest võitlusest. Korruptsioonikahtlustega jagatakse võimu ümber ka meil ja mujal maailmas. Sellest lähtudes on ka MTÜ Korruptsioonivaba Eesti üheselt poliitilise suunitlusega organisatsioon.

Facebooki täiendavad juhtnöörid

Ilmestamaks koalitsioonilepingus võetud ülesande keerukust vaatame, kuidas defineerib Facebook (esialgu küll ainult USA-s) poliitilisi füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Need nn „täiendavad juhtnöörid” on saadaval juba 33 maailma keeles, meie lähiümbrusest näiteks soome, rootsi, taani, poola ja vene keeles. Balti keeltes veel mitte. https://www.facebook.com/business/help/629946904569126?helpref=uf_permalink

Lehekülgedel, millel Facebook´i arvates on otsesed ja sisulised sidemed poliitiliste üksustega, pole pääsu näiteks (piirangute nimekiri on lahtine) Facebooki uudiste lehele, Messengeri äriplatvormile, WhatApp´i uudistele.

Poliitiliste lehtede tunnused on järgmised (piiranguteks piisab ka ühest punktiks):

1. Nad kuuluvad poliitilisele üksusele või poliitilisele isikule;

2. Uudisteväljaande või seda omava üksuse koosseisus on poliitiline isik, kes juhib (1) ettevõtet (nt peadirektor), (2) nõukogu (nt nõukogu esimees) või (3) toimetust (nt peatoimetaja);

3. Uudiste väljaandja jagab konfidentsiaalset teavet oma Facebook´i kontode või konto paroolide, API juurdepääsuvõtmete ja / või oma Facebooki lugejate (nt asukoht, demograafia, tarbimisharjumused) kohta poliitilise isiku või üksusega;

4. Lehe omanikuks või partneriks on poliitiline üksus või isik.

Poliitiline üksus on organisatsioon, ettevõte või muu grupp, mille peamine eesmärk on mõjutada erakondi, poliitikat ja/või valimisi. Siia kuuluvad:

Erakonnad, isikuvalimiste kampaaniad, ning nende poolt või vastu tehtavate kampaaniate rahastamiseks loodud poliitikakomiteed (vastavalt maksuseaduse paragrahvile 527)) ning sotsiaalkaitse ühingud, kelle eesmärgiks on avaliku poliitika või valimiste mõjutamine (maksuseaduse paragrahv 501c4)

• Äriühinguid, mis pakuvad poliitilisi konsultatsioone või strateegilise kommunikatsiooni teenuseid eel-loetletud poliitilistele üksustele, käsitletakse samuti poliitiliste üksustena.

Poliitiline isik on valitavale ametikohale kandideerija; isik, kes täidab valitud ametikohta; isik, kelle kinnitab ametisse seadusandja; isik, kelle on palganud poliitiline üksus või kellel on poliitilise isiku või poliitilise üksuse otsustusõigus.

Kaebuste lahendamine

Kui Facebook leiab, et uudisteleht on seotud eel-loetletud poliitiliste üksustega, teavitame oma leiust selle lehe administraatoreid. Kui administraatorid arvavad, et meie hinnang faktidele on vale, saavad nad käesoleva vormi kaudu kümne tööpäeva jooksul esitada meile kaalumiseks täiendavaid dokumente omandiõiguse või juhtimise kohta. Kui administraatorid arvavad, et lehe omaniku või partneri eeskirjade avalikustamine on põhjendamatu, peaksid nad selle küsimuse tõstatama vastava protseduuri kaudu.

Vaatame kaebused läbi administraatorite esitatud dokumentide alusel. Kui administraatorid ei nõustu endiselt meie otsusega, peavad nad uue otsuse taotlemiseks ootama 120 päeva.

Jättes kõrvale nende reeglite detailsema tõlgendamise väljakutsed, oleks Facebooki definitsiooni järgi Eestis läbi- ja lõhki poliitiliseks meediaorganisatsiooniks ERR. Seadusandja määrab ju sellele poliitikutest nõukogu jpm. Kategooriana kuuluvad siia ka kõik muud riigile ja omavalitsustele kuuluvad väljaanded . Aga poliitilisi isikuid, näiteks Riigikogu liikmeid, leiab ka erameedia omanike hulgast. Vaata lähemalt siitsamas blogi paremas veerust.

Kolm pilli poliitilise mittetulunduse raviks

A) Kuna ERJK liigitas Stolitsas ja PBK-s ilmunud materjale Keskerakonnale tehtud keelatud annetusteks, siis sama malliga tuleks edaspidi (ja miks mitte tagasiulatuvalt) ju vaadata ka kogu ülejäänud poliitilises meedias ilmuvat. Teine aus võimalus oleks kuulutada, et see oli halb pretsedent ja ERJK rohkem ajakirjandusest keelatud annetusi ei otsi. Senine valikuline karistamine võttiski komisjonilt autoriteedi.

B) FB reeglitest oleks huvitav tuletada, et poliitilisena läheb arvesse mitte ainult poolt-, vaid ka vastu-kampaania tegemine meedias. Pisut keerulisem, aga ka viimasel puhul oleks soovi korral võimalik jõuda poliitilise kasu (loe: keelatud annetuse) saaja(te)ni.

C) Vabaühenduste üldiste rahaallikate avalikustamisest isegi suurem on avalik huvi nende meediategevuste (oma väljaanded ning saated teistes kanalites) rahalise tausta paremaks läbivalgustamiseks, kuna just meedia kaudu on nende poliitiline mõju suurim. Selle saavutamiseks konsensust ma ei ennustaks, mune on tarvis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s