Eneseregulatsioon

Pressinõukogu
Asutati 2002. a Eesti Meediaettevõtete Liidu (siis Eesti Ajalehtede Liit) poolt. Lisaks EML liikmetele on Pressinõukoguga liitunud Rahvusringhääling, BNS ning ajalehed Pealinn ja Stolitsa.

Kuulub Euroopa Sõltumatute Pressinõukogude Liitu (AIPCE, Alliance of Independent Press Councils of Europe).
meedialiit.ee/pressinoukogu/

Avaliku Sõna Nõukogu
Alustas tegevust  1991. a. Ajalehtede Liidu struktuuriüksusena. Pärast 1997. aasta konflikti moodustasid  Ajalehtede Liit, Ringhäälingute Liit, Ajakirjanike Liit, Meediakoolitajate Liit, Eesti Raadio, Eesti Televisioon ja Tarbijakaitse Liit iseseisva MTÜ Avaliku Sõna Nõukogu. 2002.a. lahkus ASNist Ajalehtede Liit ja moodustas Pressinõukogu. 

ASN on praegu  MTÜ Avalik Sõna tööorgan, mille liikmeks on Ajakirjanike Liit, Meediakoolitajate Liit, Tarbijakaitse Liit, Juristide Liit ja MTÜ Meediaseire. Avaliku Sõna Nõukogu moodustatakse nende liikmesorganisatsioonide esindajatest. MTÜ Avalik Sõna juhataja vastutava sekretäri ülesannetes on Urmas Loit.

Praegu on ASN-is 9 esindajat liikmesühingutest, esimees Epp Lauk. 

Postiaadress Veeriku 36, Tartu
www.asn.org.ee/

Meedialiidu seitse hea tava lepet
meedialiit.ee/hea-tava-lepped/

Ringhäälingute Liit lastele suunatud reklaamist
www.ringhliit.ee/eneseregulatsioon/

Eesti Pressifotograafide Liidu eetikakoodeks
www.epfl.ee/wordpress/eetikakoodeks/