SA Kultuurileht

Omanik Eesti Vabariik

SA nõukogu esimees Mart Meri, liikmed  Tiit Aleksejev, Taaniel Raudsepp, Piret Saluri,  Virve Sarapik, Asta Trummel
SA juhatuse esimees Toomas Väljataga
Voorimehe 9,  Tallinn
www.kl.ee 

Akadeemia (Toomas Kiho)
Toimetuse kolleegium Jaak Aaviksoo, Jaan Einasto, Jüri Engelbrecht, Tiit Hennoste, Alar Karis, Kalle Kasemaa, Kalevi Kull, Piret Kuusk, Ülo Matjus, Eero Medijainen, Peeter Olesk, Jaan Ross, Hando Runnel, Jaan Sootak, Richard Villems.
Ilmub kord kuus
Ülikooli 21, Tartu    
www.akad.ee

Diplomaatia
Väljaandja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (vastutav väljaandja Madis Mikko), kirjastaja SA KL (peatoimetaja Erkki Bahovski).
Kolleegium: Jaak Allik, Lauri Almann, Toomas Hendrik Ilves, Indrek Kannik, Siim Kallas, Andres Kasekamp, Riina Kionka, Jüri Luik, Tiit Matsulevitsh, Marianne Mikko, Sven Mikser, Mihkel Mutt, Raul Mälk, Sven Sakkov, Harri Tiido.
Ilmub 6 korda aastas
Narva mnt 63/4 East, Tallinn
http://www.diplomaatia.ee

Hea Laps (Kätlin Vainola)
Ilmub 11 korda aastas
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.healaps.ee

Keel ja Kirjandus (Johanna Ross)
Toimetuse kolleegium Epp Annus, Martin Ehala, Cornelius Hasselblatt, Tiit Hennoste, Eda Kalmre, Johanna Laakso, Helle Metslang, Sirje Olesk, Karl Pajusalu, Peeter Päll, Raimo Raag, Jaan Undusk, Ülo Valk, Mart Velsker, Märt Väljataga, Haldur Õim
Ilmub kord kuus.
Kuulub andmebaasidesse  ERIH PLUS, LLBA, ProQuest, MLA International Bibliography, Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory, CEEOL ja DIGAR .
Toimetus järgib COPE-i kirjastamiseetika printsiipe.
Roosikrantsi 6, Tallinn
http://www.keeljakirjandus.ee

Kunst.ee (Andreas Trossek)
Kolleegium: Sirje Helme, Anders Härm, Mari Laaniste, Piret Lindpere, Heie Treier
Ilmub 4 korda aastas.
Vabaduse väljak 6, Tallinn
http://www.ajakirikunst.ee

Eesti Kirjanike Liidu ajakiri Looming (Janika Kronberg)
Peatoimetaja valib Eesti Kirjanike Liit
Ilmub kord kuus
Harju tn 1, Tallinn
http://www.looming.ee

Loomingu Raamatukogu (Triinu Tamm)
Kolleegium: Toomas Haug, Tiit Hennoste, Maarja Kangro, Lauri Kitsnik, Hasso Krull, Ilona Martson, Mati Sirkel, Marek Tamm, Udo Uibo, Vaapo Vaher
Aastas ilmub 40 numbrit, 15-20 raamatut
Harju tn 1, Tallinn
http://www.loominguraamatukogu.ee

Muusika (Ia Remmel)
Kolleegium on  Eesti Muusikanõukogu juhatus: Ivari Ilja, Endrik Üksvärav, Henry-David Varema, Kristjan Hallik, Märt-Matis Lill, Marko Lõhmus, Kaisa Lõhmus 
Ilmub 11 korda aastas
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.ajakirimuusika.ee

Sirp (Kaarel Tarand) 
Peatoimetaja valis (2018) SA Kultuurileht moodustatud komisjon: Mart Meri, Johanna Ross, Tiit Aleksejev, Ragne Kõuts, Hardo Pajula, Maarin Ektermann, Mart Juur, Pille Riin Larm ja Märt Matis Lill.
Ilmub kord nädalas
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.sirp.ee

Müürileht (Helen Tammemäe)
Kolleegium Ahto Külvet, Berk Vaher, Ellen Murula, Gustav Kalm, Keiti Kljavin, Keiu Virro, Margus Kiis, Piret Karro, Sille Pihlak
Ilmub 11 korda aastas
EML liige
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.muurileht.ee

Teater.Muusika.Kino (Madis Kolk)
Kolleegium: Jaak Allik, Sulev Keedus, Katrin Kissa, Kerri Kotta, Mait Laas, Sten Lassmann, Alvar Loog, Helena Tulve, Kaili Viidas
Ilmub 11 korda aastas
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.temuki.ee

Täheke (Ilona Martson)
Ilmub 11 korda aastas
Roosikrantsi 6, Tallinn
www.lasteekraan.err.ee (ajakirja numbrite PDFid on ERR lehel raskesti leitavad)

UMA Leht (Jan Rahman)
Kolleegium: Tiia Allas, Külli Eichenbaum, Aapo Ilves, Kaido Kama, Ülle Kauksi, Rainer Kuuba, Evar Saa
Ilmub 2 korda kuus
Tartu 48, Võru
http://www.umaleht.ee

Vikerkaar (Märt Väljataga)
Ilmub 8 korda aastas
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.vikerkaar.ee

Õpetajate Leht (Heiki Raudla)
Ilmub kord nädalas
EML liige 
Voorimehe 9, Tallinn
http://www.opleht.ee

Värske Rõhk (Hanna Linda Korp)
Ilmub 6 korda aastas
Vanemuise 19, Tartu
http://www.va.ee